top of page

Veel gezinnen hebben moeite met geld. Soms hebben ze te veel schulden, waardoor ze niet goed meer met hun geld kunnen omgaan. Dit kan problemen geven, zoals stress en een slechtere levenskwaliteit.

Soms is er zelfs niet genoeg geld voor leuke dingen zoals sport, feestjes, eten of kleding. Wij willen graag helpen in zulke situaties.

We hebben ook contact met vluchtelingenorganisaties om vluchtelingen te helpen aan kleding en speelgoed.

 

Als iemand kleding nodig heeft voor bijvoorbeeld een sollicitatie, kunnen we helpen met nette kleding.

Ook vinden we het belangrijk dat kinderen toegang hebben tot speelgoed, omdat dat hen helpt groeien en leren.

Verder bieden we de kans aan jongeren en ouderen om vrijwilligerswerk te doen binnen onze organisatie. Als vrijwilliger krijg je de kans om meer mensen te ontmoeten en je sociale vaardigheden te verbeteren.

We verwelkomen ook mensen met een beperking en werken samen met stichtingen zoals J.P. van der Bent, Iriszorg en andere organisaties.

Deze vrijwilligers doen verschillende taken, zoals sorteren en het aanvullen van voorraden in de winkel.

 

We verwelkomen MBO/HBO-studente met een stageplek, omdat we erkend zijn als leerbedrijf.

We beoordelen niet zelf of iemand aan onze aanmeldregels voldoet. Alleen mensen die door erkende organisaties zijn doorverwezen, zoals de Voedselbank, Stichting Leergeld, Schuldhulpverlening, STMR, Schuldhulpmaatje en Vluchtelingenwerk, kunnen bij ons terecht. Deze hulpverleners volgen onze doorverwijsrichtlijnen.

Nadat u bent doorverwezen, nodigen we u uit om kleding uit te komen zoeken. Vrouwen en kinderen kunnen 5 sets kleding krijgen, mannen krijgen er 3. Als het beschikbaar is, kunt u ook sportkleding, zwemkleding, nachtkleding, beddengoed, jassen, schoenen, speelgoed en andere spullen krijgen.

U kunt alleen langskomen als u een afspraak hebt: we reserveren ongeveer 45 minuten voor de kledingbank en ongeveer 30 minuten voor de speelgoedbank.

Beide afdelingen zijn ingericht als een winkel om het kiezen van speelgoed en passen van kleding makkelijker te maken. U wordt altijd geholpen door een gastvrouw of gastheer.

Ons doel is om gratis herbruikbare goederen, zoals kleding, beddengoed, schoenen, speelgoed, en meer, te geven aan mensen die het nodig hebben, maar tijdelijk niet kunnen betalen.

Dit doen we door:

- Gratis spullen te geven, in allerlei categorieën.

- Mensen te verwijzen naar de juiste instanties als dat nodig is.

- Bij te dragen aan acties die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat mensen in de toekomst minder afhankelijk zijn van onze hulp.

Donaties aan KLESTEO kunnen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Een van deze voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet zijn.

KLESTEO heeft een ANBI-verklaring met nummer 87250.

KLESTEO staat voor Kleding- en Speelgoedbank Tiel En Omstreken

In Nederland raken steeds meer mensen in financiële moeilijkheden, vaak door omstandigheden zoals ziekte, scheiding, verslaving of een faillissement.

De Kleding en Speelgoedbank Tiel en Omstreken, ofwel KLESTEO, streeft ernaar om alle mensen in het Rivierenlandgebied te ondersteunen die duidelijk aangeven (tijdelijk) niet meer in staat te zijn om kleding, schoenen en/of speelgoed aan te schaffen.

Bij KLESTEO maken we geen onderscheid op basis van afkomst, geloofsovertuiging of andere factoren. Onze hulp is er voor iedereen in de gemeenschap die het nodig heeft.

Lees verder onder de foto

bottom of page