top of page

 

KLESTEO krijgt steun van verschillende sponsors. Dankzij uw genereuze bijdragen kan de kledingbank haar belangrijke werk voortzetten.

Namens het bestuur willen we u hartelijk bedanken voor uw bijdrage, hoe dan ook geleverd.

Giften aan KLESTEO kunnen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Een van de voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet zijn. KLESTEO heeft een ANBI-verklaring: nr. 852581786.

Zonder de gulle bijdragen van onze sponsors en vrienden van KLESTEO, zouden we onze gasten niet kunnen helpen. Als u als sponsor wilt bijdragen aan dit mooie initiatief en uw steentje wilt bijdragen aan het maatschappelijk belang van de inwoners van regio Rivierenland, overweeg dan het volgende:

  • Word "Vriend van KLESTEO" en maak periodiek (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks) een bedrag naar ons over, of

  • Doe een eenmalige gift op rekening NL58INGB0007670706 ten name van St. Kleding- en Speelgoedbank Tiel e.o.

KLESTEO is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst. Dit betekent dat uw schenking aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Na uw donatie van bijvoorbeeld goederen, kunt u een verklaring van het gedoneerde bedrag ontvangen van onze penningmeester.

Sponsors

bottom of page