top of page

 

KLESTEO wordt ondersteund door diverse sponsors. Dankzij deze gulle gevers is de kledingbank in staat om haar goede doel voort te zetten. Namens het bestuur hartelijk dank voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook.

Giften aan KLESTEO kunnen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Eén van de voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet zijn. KLESTEO heeft een ANBI-verklaring (nr. 87250).

Zonder de goedgeefse bijdragen van onze sponsors en vrienden van KLESTEO, zouden wij onze gasten niet kunnen helpen. Wilt u als sponsor bijdragen aan dit mooie initiatief en uw steentje bijdragen aan het maatschappelijk belang van de inwoners van regio Rivierenland? 

 

  • Word "Vriend van KLESTEO" en maak periodiek (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks) een bedrag naar ons over, of

  • Maak een eenmalige gift over op rekening NL58INGB0007670706 t.n.v. St. Kleding- en Speelgoedbank Tiel e.o. 

 

KLESTEO heeft een erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) van de belastingdienst.

Dit betekent dat uw schenking aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Na uw donatie van bij voorbeeld goederen kunt u van onze penningmeester een verklaring ontvangen van het gedoneerde bedrag.

Sponsors

bottom of page