top of page

De stichting kent per heden een tweehoofdig bestuur bestaande uit:

• Mevrouw Margreet Blok, voorzitter

• De heer Harry van der Linden, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

Op dit moment komen wij graag in contact met nieuwe bestuursleden: zie verder onder "Vrijwilligerswerk doen".

Het bestuur van de kledingbank

bottom of page