top of page

De stichting kent per heden een driehoofdig bestuur bestaande uit:

• De heer Tino van Lienden, voorzitter

• Mevrouw Mariët Jellema, secretaris

• Mevrouw Carlijn Coumans, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

Op dit moment komen wij graag in contact met nieuwe bestuursleden: zie verder onder "Vrijwilligerswerk doen".

Het bestuur van de kledingbank

bottom of page