top of page

Het grootste deel van de kleding die wij ontvangen bestaat uit gedragen kleding, die door veelal particulieren bij ons wordt gebracht.

Door dit vaak persoonlijke contact met de gever is de kwaliteit van de ingeleverde kleding hoog tot zeer hoog. Toch haalt niet alle kleding de strikte selectie die wij toepassen. Wat overblijft, gaat samen met de kleding die aan het einde van het seizoen niet meer geschikt is om nog een jaar te bewaren, naar een ander goed doel.

 

Vanuit faillissementen en/of donaties beschikken wij ook geregeld over nieuwe kleding.

 

Ook speelgoed wordt hoofdzakelijk ingebracht door particulieren. Daarnaast beschikken wij ook geregeld over nieuw speelgoed vanuit faillissementen en/of donaties.

KLESTEO en duurzaamheid

bottom of page