top of page

Vacature: Coördinator Kledingbank

U bent het dagelijkse aanspreekpunt voor de vrijwilligers en zorgt voor een soepele gang van zaken.

De kern van uw functie

Als vloercoördinator bent u verantwoordelijk voor een goed verloop van de werkzaamheden op de dag/het dagdeel waarop u werkt. U onderschrijft de visie van KLESTEO en voert de werkzaamheden uit conform de werkwijzes van KLESTEO en de gemaakte afspraken.

U bent minimaal een (halve) dag beschikbaar voor de Kleding- en speelgoedbank en bereid om eventueel een collega te vervangen bij afwezigheid.

Wat zijn uw kerntaken?
1. Coördinatie van werkzaamheden
U bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden van de dag of het dagdeel. U plant de werkzaamheden, verdeelt de taken onder de vrijwilligers en bewaakt de voortgang. U signaleert dagelijkse problemen of tekortkomingen en lost deze zelfstandig op. U treedt handelend op bij afwijkende situaties. Problemen of tekortkomingen die de dagelijkse werkzaamheden overstijgen of de organisatie betreffen, communiceert u met de andere coördinatoren, de coördinator vrijwilligers of het bestuur. U zorgt voor goed gebruik van materialen en het schoonhouden van de werkvloer conform het schoonmaakrooster. Bij calamiteiten neemt u direct contact op met een bestuurslid.

2. Informeren, coachen en ondersteunen van vrijwilligers
Voor de start van de werkzaamheden informeert u de vrijwilligers over bijzonderheden. Tijdens de werkzaamheden zorgt u voor een goede samenwerking en sfeer. U ziet erop toe dat de omgangsregels worden nageleefd en de privacy wordt gerespecteerd. U gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. Vrijwilligers kunnen een beroep op u doen, en u biedt ondersteuning of begeleiding waar nodig op een coachende wijze, met aandacht voor persoonlijke omstandigheden van de vrijwilligers. Bij geschillen, klachten of disfunctioneren van een vrijwilliger neemt u contact op met de coördinator vrijwilligers. Bij grensoverschrijdend gedrag of strafbare feiten neemt u direct contact op met een bestuurslid.

3. Inwerken en begeleiden nieuwe vrijwilligers
U draagt zorg voor de goede inwerking en begeleiding van nieuwe vrijwilligers en maakt hen vertrouwd met alle aspecten van het werk. U volgt hun voortgang en verstrekt informatie aan de coördinator vrijwilligers die nodig is voor het voortgangsgesprek na zes keer.

4. Bijdrage leveren aan overleg
U onderhoudt contacten met de andere coördinatoren en deelt bijzonderheden met hen. U neemt deel aan het coördinatorenoverleg en heeft hierin een actieve inbreng. Samen met de coördinator vrijwilligers voert u jaarlijkse voortgangsgesprekken met de vrijwilligers van uw dag(deel). Periodiek stemt u met de coördinator vrijwilligers de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting af. Daarnaast onderhoudt u externe contacten zoals met gasten, mensen bij inname of via telefoon en met personen/instanties relevant voor het goed verloop van de werkzaamheden.

Wat verwachten wij van u?
Kennis:
U beschikt over:
- Kennis van de visie en werkwijzen van KLESTEO.
- Kennis van de omgangsregels en het vrijwilligersbeleid.
- Kennis van kwaliteitseisen en veiligheidseisen.
- Een met goed gevolg afgeronde BHV-training en weet hoe te handelen bij calamiteiten.

Vaardigheden:
U bent in staat om:
- Te plannen en organiseren.
- Zelfstandig te werken.
- Problemen te signaleren en op te lossen.
- Te coachen en, indien nodig, aan te sturen.
- Uw communicatie aan te passen aan het niveau van de ander.

U bent:
- Sociaal vaardig.
- Empathisch.
- Flexibel, zowel in gedrag als wat betreft uw werktijden.

* Let op: het gaat hier om onbetaald vrijwilligerswerk.

Leuk! Dat wil ik wel!

Wanneer u geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk en contact met ons opneemt, zal onze vrijwilligerscoördinator Diane (te zien op de foto) u benaderen. Samen plant u een ontmoeting om elkaar te leren kennen.

Tijdens deze ontmoeting krijgt u een rondleiding en maakt u kennis met de andere vrijwilligers.

Vervolgens start uw proefperiode, die 6 weken duurt. Gedurende deze periode wordt u ingewerkt en kunt u het werk leren. Hierbij heeft u alle ruimte om vragen te stellen.

 

Om ervoor te zorgen dat u een fijne start heeft, wordt u ook aan een "buddy" gekoppeld. Deze "vertrouwenspersoon" staat voor u klaar als u tegen iets lastigs aanloopt, helpt u om uw collega's te leren kennen, en legt uit hoe het koffieapparaat ook alweer werkt - kortom, uw eerste vriend of vriendin op het werk!

Na de proefperiode volgt er weer een gesprek met Diane, waarin uw uw ervaringen en indrukken kunt delen en "officieel" kunt aangeven of u wilt blijven werken of niet.

Neem contact op via ons contactformulier!

Werken bij KLESTEO

Vrijwilligers beginnen de werkdag gezamenlijk om 8.45 uur met een kopje koffie of thee. Tijdens dit moment bespreken en verdelen we de taken voor de dag.

 

Binnen het KLESTEO-team hanteren we een duidelijke taakverdeling onder de vrijwilligers. Deze taken worden zoveel mogelijk aangepast aan de voorkeuren en capaciteiten van elke vrijwilliger. Iedere vrijwilliger heeft verantwoordelijkheid over de taken die zijn toegewezen op zijn of haar werkdag.

Op dit moment zijn dinsdag, woensdag en donderdag de dagen waarop we open zijn voor mensen die kleding komen uitzoeken. Op maandag en vrijdag wordt er wel gewerkt bij ons, maar worden er geen afspraken gemaakt voor het ophalen van kleding.

Neem contact op via ons contactformulier!

Wij sluiten de deuren om 4 uur 's middags.

(Foto: Jan Bouwhuis)

bottom of page