top of page

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de afgelopen crisis bij veel gezinnen grote problemen veroorzaakt.

De kans op een leven in (langdurige) armoede neemt toe. Ook, en misschien wel vooral, kinderen merken dit: het kan zijn dat er bij voorbeeld geen geld voor sport of kinderfeestjes is. Soms is er zelfs geen geld voor eten, of kleding. In die situaties willen wij helpen.

Naast kleding vinden wij het ook belangrijk dat kinderen speelgoed hebben. Het is geen eerste levensbehoefte, maar wel belangrijk voor hun ontwikkeling.

We hebben contact met vluchtelingenorganisaties om vluchtelingen ook aan kleding en/of speelgoed te helpen.

Heb je kleding nodig om te gaan solliciteren? Neem contact met ons op want wij kunnen je helpen aan "representatieve" kleding. 

Verder hebben wij plaats voor zowel jong als oud om zich nuttig te maken binnen onze organisatie. Als vrijwilliger heb je meer sociaal contact en worden je sociale vaardigheden gestimuleerd. Door samenwerking met stichtingen zoals J.P. van der Bent, Iriszorg en andere maatschappelijke organisaties, bieden wij ook plaats aan mensen met een beperking. Zij doen verschillend werk zoals sorteren, winkel bevoorraden, etc. Tenslotte hebben we ook regelmatig een stagiair(e) vanuit MBO/HBO binnen KLESTEO. Wij zijn een erkend leerbedrijf.

Wij controleren niet zelf of iemand voldoet aan onze aanmeldregels. Iedereen die bij ons wordt doorverwezen door erkende organisaties, zoals bijv. de Voedselbank, Stichting Leergeld, Schuldhulpverlening, STMR, Schuldhulpmaatje en Vluchtelingenwerk. Deze hulpverleners handelen n.a.v. de richtlijnen die wij hebben vastgesteld voor doorverwijzing.

Nadat je bent doorverwezen word je uitgenodigd om kleding uit te komen zoeken. Vrouwen en kinderen ontvangen 5 sets kleding, mannen ontvangen 3 sets kleding. Als wij het hebben kun je ook sportkleding, zwemkleding, nachtkleding, linnengoed, overjas, schoenen, speelgoed en andere spullen krijgen.

 

Je kunt bij ons alleen langskomen met een afspraak: voor iedereen wordt ongeveer 45 minuten uitgetrokken in de kledingbank en ongeveer 30 minuten in de speelgoedbank. De kledingbank en de speelgoedbank hebben de inrichting van een winkel, zodat uitzoeken van speelgoed, passen van kleding e.d. gemakkelijk wordt gemaakt. Je wordt bij ons altijd begeleid door een gastvrouw of gastheer.

Ons doel is het gratis doorgeven van goede herbruikbare goederen, zoals kleding, linnengoed, schoenen, speelgoed etc. aan mensen die het hard nodig hebben, maar het (tijdelijk) niet meer kunnen betalen.

We doen dit door:

• het gratis uitgeven van goederen, in de ruimste zin van het woord;

• mensen te wijzen op - en zo nodig in contact te brengen met - de daarvoor aangewezen instanties binnen de gemeente en andere maatschappelijke organisaties;

• het ondersteunen van acties gericht op het structureel overbodig maken van de kledingbank.

 

Giften aan KLESTEO kunnen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Eén van de voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet zijn. KLESTEO heeft een ANBI-verklaring: nr. 87250.

KLESTEO staat voor Kleding- en Speelgoedbank Tiel En Omstreken

Steeds meer mensen in Nederland komen in financiële moeilijkheden- dat kan zijn door bijvoorbeeld ziekte, scheiding, verslaving of een faillissement. 

Kleding en Speelgoedbank Tiel en Omstreken (oftewel KLESTEO) wil alle mensen in het Rivierenlandgebied, die aantoonbaar (tijdelijk) niet meer in staat zijn om kleding, schoenen en/of speelgoed te kopen, helpen. 

Wij maken hierbij geen onderscheid op basis van afkomst, geloofsovertuiging en dergelijke.

Lees verder onder de foto

bottom of page